Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Състав на Комисията

Структурата на  комисията е изградена съгласно чл.  5   от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество:

 

  • ПРЕДСЕДАТЕЛ – назначен от министър-председателя на Република България
  • ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ – избран от Народното събрание на Република България
  • ЧЛЕН– избран от Народното събрание на Република България
  • ЧЛЕН– избран от Народното събрание на Република България
  • ЧЛЕН– назначен от президента на Република България

 

Пламен Георгиев Димитров, председател на Комисията

Иво Диков Иванов, заместник-председател на Комисията

Антоанета Георгиева - Цонкова, член на Комисията (избран от Народното събрание)

Стоянка Петрова Николакова, член на Комисията (избран от Народното събрание)

Лилиана Тотева Терзиева, член на Комисията (назначена от Президента)