Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Споразумение с Агенция "Митници"

Подписано споразумение за предоставяне на информация от Агенция "Митници" на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество