Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Териториални Бюра към ТД Пловдив

 

ТБ Хасково

 

Адрес: Гр.Хасково, ул.”СанСтефано” № 3 ет.4

Тел./Факс: 038/ 664 943

Тел.:038/ 664 963

E-mail: haskovo@caciaf.bg

 


ТБ Стара Загора

 

Адрес: Гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики №140, ет.2 и 3

Тел./Факс: 042/ 696 213

E-mail: stzagora@caciaf.bg

 


ТБ Пазарджик

 

Адрес: Гр.Пазарджик 4400,ул. „Ген. Гурко” № 3, ет.3, ст.21, 22

Тел.: 034/ 442 062

E-mail: pazardzhik@caciaf.bg

 


ИРМ Смолян

 

Адрес: Гр.Смолян 4700, бул. България № 14, ет.4, ст.403

Тел.: 0301/ 620 73

E-mail: smolyan@caciaf.bg