Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Териториални Отдели и Бюра към ТД София

 

ТО Благоевград

 

Адрес: Гр. Благоевград, пл."Георги Измирлиев" №9

Тел.: 073 / 871 749

Факс: 073 / 871 821

E-mail: blagoevgrad@caciaf.bg

 


ТО Видин

 

Адрес: Гр.Видин 3700, пл."Бдинци" №1, ет.3, стая 47

Тел.: 094 / 923 174

Факс: 094 / 601 617

E-mail: vidin@caciaf.bg

 


ИРМ Монтана

 

Адрес: Гр.Монтана 3400, ул."Юлиус Ирасек" №4, ет.4

Тел.: 096 /

E-mail: montana@caciaf.bg

 


ТО Враца

 

Адрес: Гр.Враца 3000, бул.Демокрация №1, ет5

Тел.: 092 / 666 662

Факс: 092 / 923 473

E-mail: vratsa@caciaf.bg

 


ТБ Перник

 

Адрес: Гр. Перник, пл."Кракра Пернишки" №1, ет.3, стая 307

Тел.: 076 / 601 541

E-mail: pernik@caciaf.bg