Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Териториални Отдели и Бюра към ТД Велико Търново

 

ТО Ловеч

 

Адрес: Гр. Ловеч п.к.5500, ул. Търговска №24, дом "Преслав"

Тел./Факс: 068 /602 807

E-mail: lovech@caciaf.bg

 


ТО Русе

 

Адрес: Гр. Русе 7000, ул. Пирот № 24, ет. 2, пощенска кутия № 82

Тел.: 082/ 520 888

E-mail: ruse@caciaf.bg

 


ТБ Плевен

 

Гр. Плевен, ул.Васил Левски №176, Дом Преслав, ет.4, стая 48

Тел.: 064 / 804 931

E-mail: pleven@caciaf.bg

 


ТБ Габрово

 

Адрес: Гр. Габрово, ул. Брянска №30, ет.4

Тел.: 066 / 820 575

E-mail: gabrovo@caciaf.bg