Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество

КОНПИ ТД Бургас

Гр. Бургас 8000

Адрес: ул. "Ф.Кутев" №26, ет.3

Тел./Факс: 056/ 841 969

Тел./Факс: 056/ 862 211

E-mail: burgas@ciaf.government.bg

На подчинение на ТД Бургас са Териториалните бюра на КОНПИ в Сливен и Ямбол.


Виж картата
КОНПИ ТД Варна

Гр. Варна 9000

Адрес: ул. "Алеко Константинов" №17

Тел.: 052/ 602 797

Факс: 052/ 602 811

E-mail: varna@ciaf.government.bg

На подчинение на ТД Варна са Териториалните бюра на КОНПИ в Добрич и Шумен.


Виж картата
КОНПИ ТД Велико Търново

Гр. Велико Търново 5000

Адрес: Пл. "Център" №2, ет.2

Тел.: 062/ 520 580

Факс: 062/ 600 349

E-mail: vtarnovo@ciaf.government.bg

На подчинение на ТД Велико Търново са Териториалните бюра на КОНПИ в Габрово, Ловеч, Плевен и Русе.


Виж картата
КОНПИ ТД Пловдив

Гр. Пловдив 4000

Адрес: Бул. "Санкт Петербург" №67, ет.4

Тел.: 032/ 627 124

Факс: 032/ 627 125

E-mail: plovdiv@ciaf.government.bg

На подчинение на ТД Пловдив са Териториалните бюра на КОНПИ в Пазарджик, Стара Загора и Хасково.


Виж картата
КОНПИ ТД София

Гр. София 1000

Адрес: Бул. "Дондуков" №9, ет.5

Тел.: 02/ 986 51 60

Факс: 02/ 987 52 14

E-mail: sofia@ciaf.government.bg

На подчинение на ТД София са Териториалните бюра на КОНПИ в Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил и Перник.


Виж картата